[HV] Thừa Nữ Mộng Ảo Trang Viên - Tập 1

Ngày cập nhật: 05/07/2022 20:28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quảng cáo

Tác giả: Tát Lâm Na

Trạng thái: Hoàn thành

Truyện dài: 36 tập (296 Chương)

Nguồn: https://wikidichvip.com

Quảng cáo

Văn Án Truyện

Vượt qua 30 tuổi đại quan, Mạnh Chân đồng hài trở thành một quả kim quang lấp lánh thừa nữ Tình yêu không thuận, sự nghiệp chẳng làm nên trò trống gì làm nàng đối sinh hoạt gần như chết lặng Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng ở thành thị bên cạnh được đến một đống nông gia tiểu viện Mẫu thân để lại cho nàng vòng ngọc cũng cho nàng mở ra một cái thế giới thần kỳ Thừa nữ sinh hoạt cũng có thể muôn màu muôn vẻ, ta cũng đi trồng trọt, ta cũng đi nuôi chó, làm bình đạm nhật tử trở nên có tư có vị…… Nữ heo tương đối trạch, không có chí lớn.

Quảng cáo

Tác giả: Tát Lâm Na

Trạng thái: Hoàn thành

Truyện dài: 36 tập (296 Chương)

Nguồn: https://wikidichvip.com

Ủng hộ (Donate) cho kênh

Danh sách chương

Văn Án Truyện

Vượt qua 30 tuổi đại quan, Mạnh Chân đồng hài trở thành một quả kim quang lấp lánh thừa nữ Tình yêu không thuận, sự nghiệp chẳng làm nên trò trống gì làm nàng đối sinh hoạt gần như chết lặng Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng ở thành thị bên cạnh được đến một đống nông gia tiểu viện Mẫu thân để lại cho nàng vòng ngọc cũng cho nàng mở ra một cái thế giới thần kỳ Thừa nữ sinh hoạt cũng có thể muôn màu muôn vẻ, ta cũng đi trồng trọt, ta cũng đi nuôi chó, làm bình đạm nhật tử trở nên có tư có vị…… Nữ heo tương đối trạch, không có chí lớn.