[HV] Nông Gia Kiều Phúc Thê - Tập 1

Ngày cập nhật: 03/10/2022 23:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quảng cáo

Tác giả: Ngọ Vị

Trạng thái: Hoàn thành

Truyện dài: 21 tập (248 Chương)

Nguồn: wikidichvip.com

Quảng cáo

Văn Án Truyện

Phó Yên xuyên qua sau đương mười hai năm nha hoàn, cuối cùng chờ đến có thể ra phủ!

Chính là, tưởng thuận lợi ra phủ trước đến tìm cái tướng công?

Nếu không, cái này thiết cộc lốc trước chắp vá hạ……

Nông gia tiểu tử Tiêu Liệt trong lòng có cái thần tiên bạch nguyệt quang, không dám mơ ước, xa xa trông thấy một lần liền có thể kích động khó miên.

Có một ngày, bạch nguyệt quang chủ động tìm tới môn, nói phải gả cho hắn?

Cưới! Lập tức cưới!

Dám gả ta liền lấy mệnh sủng nàng cả đời!

Quảng cáo

Tác giả: Ngọ Vị

Trạng thái: Hoàn thành

Truyện dài: 21 tập (248 Chương)

Nguồn: wikidichvip.com

Ủng hộ (Donate) cho kênh
Quảng cáo

Danh sách chương

Văn Án Truyện

Phó Yên xuyên qua sau đương mười hai năm nha hoàn, cuối cùng chờ đến có thể ra phủ!

Chính là, tưởng thuận lợi ra phủ trước đến tìm cái tướng công?

Nếu không, cái này thiết cộc lốc trước chắp vá hạ……

Nông gia tiểu tử Tiêu Liệt trong lòng có cái thần tiên bạch nguyệt quang, không dám mơ ước, xa xa trông thấy một lần liền có thể kích động khó miên.

Có một ngày, bạch nguyệt quang chủ động tìm tới môn, nói phải gả cho hắn?

Cưới! Lập tức cưới!

Dám gả ta liền lấy mệnh sủng nàng cả đời!